Bras D'Eau NP

Mauricius

Národní park Bras D'Eau

  • 11.8.2023

Na Mauriciu není jediný národní park, byť největší je Black River Gorges NP, tak na východě najdete menší a méně známější národní park Bras D´Eau. Nehledejte tu ale nádherné výhledy. Park je tvořen lesem s endemickými živočichy a rostlinami.

Hned u vstupu vás velmi milý průvodce zasvětí do tajů lesa. Ukáže vám trasu, kudy se vydat, a vše zajímavé, co po cestě uvidíte. Ve vstupní části se nachází také ruiny z koloniálního období a malý oplocený výběh pro želvy.

Nás ale hlavně zajímala samotná trasa, která po celé své délce měří 7km. My šli její kratší část k public beach a k jezírkům. Trasa je tvořena kameny, ale děti ji zvládnou (velkou část šla i Áňa). Tím, že jdete celou cestu lesem, nezapomeňte na repelent. V parných dnech naopak les poskytuje vítaný stín.

Co uvidíte cestou? Pokud budete pozorně koukat a nedělat hluk, spatříte makaky hrající si v korunách stromů, denní gekony i několik druhů vzácné endemického ptactva. Nejprve narazíte na pozůstatky staré studny a následují obě jezírka. U rozcestí k pláži jsme se otočili a vrátili se zpět na parkoviště. Právě na zpáteční cestě jsme potkali početnou rodinku makaků (makaci nejsou původními obyvateli ostrova).

U parkoviště u návštěvnického centra jsou toalety a kempingová zóna. Vstupné se neplatí.

Další obrázky